Kreativum – Programmering

I fredags hade vi en heldag på Kreativum.

Halva dagen ägnades åt programmering med hjälp av WeDo 2.0.

WeDo 2.0 är Lego-koncept, eleverna byggde  figururer i lego som sedan programmerades på datorn att utföra olika uppdrag.

Två och två byggdes modellerna ihop. De som byggt mycket lego under sin uppväxt hade en klar fördel, det är inte helt enkelt att följa instruktionerna.

Tillslut fick vi alla ihop vår första figur – Milo.

Sedan var det dags att börja programmera Milo. Första uppdraget var att programmera Milo till att ta sig så nära väggen som möjligt utan att nudda väggen.

Milo skulle även programmeras att kunna stanna vid blomman. Då behövdes en sensor som kände av var blomman fanns.

Andra halvan av dagen fick vi fritt utforska Kreativums olika aktiviteter.

VR-glasögon och bilkörning var några av alla saker som testades.

 

Höjdpunkt Linné

Jippi! Vad glada vi blev när vi fick veta att vi skulle få ta del av Mot Nya Höjders belöning. I torsdags var det dags, vi åkte buss in till Linnéuniversitetet i Växjö.

Väl framme fick vi först ge oss ut på ”Campusrally”, då gällde det att ha koll på kartan och leta efter koder till vår kodnyckel för att kunna lösa det hemliga meddelandet.

Sedan var det dags för teknikshowen!

Statiskt elektricitet…

Värmekameran var häftig!

Tina Thörner – världens bästa kartläsare berättade om sina upplevelser av teknik och hur hennes intresse för rally startade.

Två killar ifrån Teknikum visade sina robotar som de byggt i skolan. Den ena hade de till och med tävlat med i USA.

Efter wraps i det gröna gick bussen hem till Dackeskolan igen..

Utmaning nr: 6 ”Vatten och jorden”

Mot Nya Höjders sista utmaning – Hur stor är sannolikheten att en meteorit träffar jordens landyta? 

Ja, ni hörde rätt… Tänk er att en meteorit är på väg mot jorden. Hur stor är sannolikheten att den kommer att träffa land?

Eleverna fick måla en liten prick på sitt pekfinger – pricken symboliserade meteoriten. En STOR badboll föreställande jordklotet blåstes upp av fröken. Hon fick ta många pauser, då det nästan svartnade för ögonen. 🙂

Eleverna ställde sig i en ring. Jordklotet kastades mellan eleverna och när det fångades gällde det att titta var pekfingret med pricken hamnat. Var det på land eller i vattnet?

Resultaten bokfördes noggrant. Hur såg fördelningen land/hav ut efter 10 kast? Efter 50? Och efter 100 kast?

Det blev något olika resultat för de två klasserna.

Vad kunde vi dra för slutsatser av vårt ”experiment”? 

Eleverna såg tidigt att det var störst chans att deras pekfinger skulle hamna i vattnet. Flertalet elever sa innan experimentet började att det är störst sannolikt att meteoriten hamnar i vattnet eftersom jordklotet yta är 70 %  vatten. Grupp ett genomskådade vad experimentet gick ut på och gjorde allt de kunde för att hamna på land med sitt finger. Grupp två gjorde uppgiften utan att försöka påverka resultatet och fick fram att det är 70% chans att meteoriten hamnar i vattnet och endast 30% risk att den träffar landytan.

Mot Nya Höjder – Utmaning 5 ”Vatten och teknik” – Hur människan använder vattnet

Dagens utmaning: Hur fungerar ett vattentorn? 

Vi startade lektionen med att titta på en film om hur vi får rent dricksvatten i våra kranar och vilka olika processer vårt avloppsvatten går igenom innan det är redo att släppas ut i våra sjöar igen.  Det är många olika komponenter som samverkar för att våra tekniska system i samhället ska fungera.

Allt dricksvatten som ska användas i vårt samhälle måste ju lagras någonstans. Vi tittade närmare på hur ett vattentorn kan se ut.

Vi funderade över varför tornen ser som som de gör, varför de är placerade högt upp. Några elever hade koll på att det måste ha att göra med vattentryck.

På frågan om vi skulle kunna bygga något enkelt som liknar ett vattentorn var eleverna tveksamma.

Dagens utmaning bestod nämligen i att försöka tillverka ett enkelt ”vattentorn”.

5 cm tjocka klossar hade vi inte, så trähjul fick duga.

Det svåraste momentet visade dig vara att suga in vatten i sugrören utan en massa luft och sedan föra ner sugrören i de vattenfyllda glasen.

Det blev lite knappt med tiden i slutet på lektionen, men några grupper lyckades i alla fall få ett mer eller mindre effektivt litet vattentorn.

Koppling till centralt innehåll 4-6 (Teknik):  Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem,
vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några
delar i systemen och hur de samverkar

Mot Nya Höjder – Utmaning 4 ”Vatten och vetenskap”

Just nu har vi ett temaområde i Biologin som handlar om havet och kusten – vilka djur/växter som lever där och hur de har anpassat sig till ett liv där.

Därför passar vårens utmaningar, som handlar om vatten, extra bra för oss.

I den första utmaningen fokuserade vi på tre olika begrepp som rör vattnets egenskaper – Kondensera, ytspänning och densitet.

Begreppen var inte nya för oss utan den stora utmaningen blev att genomföra laborationer och använda oss av appen ”Splice” som redovisningsform.

Eleverna arbetade i grupper om 4 och här nedan är några av gruppernas resultat:

Surt och basiskt

Under några lektioner arbetade vi med temat – surt och basiskt. Eleverna fick genomföra experiment för att ta reda på vad motsatsen till surt var och vilka ämnen som är basiska respektive sura. Vi tränade oss även på att skriva laborationsrapporter med hypotes och slutsats.

Som avslutning på arbetsområdet fick eleverna visa sina kunskaper genom att enskilt genomföra en laboration och skriva en tillhörande skriftlig laborationsrapport. 🙂

Koppling till Lgr11- Ur centralt innehåll Kemi: 

  • Indelning av ämnen utifrån egenskaper som surt eller basiskt. 
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. 

Programmering på schemat!

Vi har lånat Pro-Bots från Av-media. Pro-Bot är en bil som man kan programmera på olika sätt genom att trycka in koder på, sedan ritar bilen det inprogrammerade programmet.

Det var lite klurigare än vad vi trodde först, tur att Av-media skickat med några färdiga manualer som man kunde följa. Det blev en del geometriska figurer, siffror och en del fantasimönster.

De elever som inte programmerade bilarna programmerade i Scratch junior eller byggde olika typer av lösningar med Little Bits.

Ur Centralt innehåll (Lgr11): 

  • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. 

 

 

 

Lektionens förmåga

Vi arbetar just nu med argumenterande texter under svensklektionerna. När man argumenterar för något är det viktigt att framföra sin åsikt och underbygga sin åsikt med olika argument, varför man tycker som man gör.

I svenskämnet ingår även att eleverna muntligt ska kunna framföra en åsikt och argumentera för den. Det har vi tränat på idag med hjälp av övningen ”Heta stolen”.

”Teknik – då, nu och imorgon”

I onsdags var vi i 5A och 5B på Huseby för att besöka utställningen ”Teknik- då, nu och imorgon” som är en del av projektet ”Mot nya höjder” i samarbete med Tekniska museet.

En del av utställningen heter ”I’m Alive” och speglar några personers flykt till Europa och vilken betydelse deras smartphones har haft under flyktvägen.

Så här många olika telefonkort var en person tvungen att köpa för att kunna använda sin mobil i varje land han flydde genom.

 

Vi fick prova VR-glasögon och ”hälsa på” en flicka i Syrien och se hur hennes vardag ser ut i ett av många flyktingsläger.

Vi fick även besöka Susanne Demånes installation ”Människan och trädet”. Under en minuts tystnad till tonerna av sorglig musik vandrade vi runt i den iskalla lokalen och tittade på Susannes verk.

Eleverna fick vara kreativa i ”Maker-verkstaden” I grupper om 3-4 elever fick de i uppgift att på tid bygga något som skulle kunna ta dem över Medelhavet.

Många grupper lyckades uppfinna något som kunde hålla sig flytande!

På Naturums naturskola fick vi ligga och titta upp i trädkronorna och fundera på hur fiffigt träden är konstruerade för att kunna suga upp vatten. Vi fick även en tankeställare över all syre träden ger oss och på så sätt möjlighet att leva.

Vi fick studera naturen med lupp och fundera över hur naturen har inspirerat oss när det gäller tekniska lösningar. Hur många visste innan att funktionskläder är inspirerade av hur kottar släpper sina frön??

Och så fick vi dricka granriste… 🙂

Inne på Naturums naturskola fick vi tillverka olika fröer och veta mer om de tre stora rovdjuren i Kronobergs län.

Vi fick se vargen och dessutom prova att ”lyfta” den.

Vi tackar alla inblandade för en rolig dag! Och ett stort TACK till Mot Nya Höjder som bekostade vår bussresa! 🙂

Dackeskolan åk 5A