VECKA 5 APELSINEXPERIMENT MED IGELKOTT

APELSINEXPERIMENT MED IGELKOTT 1-3 år.

Syfte:  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, – utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Genomförande: En apelsin med skal och en apelsin utan skal. Två kannor med vatten. Pedagogen lägger i apelsinen med skal först  och när de diskuterar lägger de i dem utan ska.

Frågor: Vad tror ni händer när vi lägger i en apelsin med skal i kannan? Vad tror ni händer när vi lägger i en apelsin utan skal i kannan?

Barnens svar och tankar: Ska vi äta? Bubblar. Den snurrar. Där nere. Uppe 

Reflektion: Pedagogen benämner flyter och sjunker flera gånger för barnen. När apelsinen med skal flyter pratar pedagogen att det är som när man har en flytväst på sig. Ett barn berättar då att det finns en tuta på flytvästen. Den ska man blåsa i om man ramlar i vattnet.

// NT ÅSA

VECKA 4 RUSSINHISSEN MED IGELKOTT

IGELKOTT GÖR EXPERIMENTET RUSSINHISSEN 1-3 år.

Syfte:  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, – utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Genomförande: Russinhissen. Två glas, en kanna vatten, en kanna med bubbelvatten och russin. Vi häller upp vanligt vatten i ett glas och bubbelvatten i ett glas. Pedagogerna och barnen tittar på Beppe och Tiggy när de utför Russinhissen.

https://urplay.se/program/172325-tiggy-testar-russinhissen

Frågor: Vad tror ni händer när jag lägger russin i vatten? Vad tror ni händer när jag lägger russin i bubbelvatten? 

Barnens svar och tankar: Bubbla

Reflektion: Det märks att barnen inte är vana vid denna sortens aktivitet. Pedagogen fortsätter tillsammans med Igelkott varje vecka att utföra experiment. Och hoppas att barnen kommer att kunna med ord och kroppsspråk svara på frågorna. Barnen kommer få prova att dokumentera vissa experiment med papper och penna. 

// NT ÅSA

VECKA 3 SJÄLVPORTRÄTT BARN 1-3 ÅR

SJÄLVPORTRÄTT 1 – 3 ÅR

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet” (Lpfö 2018:13).

Barnen får varsin spegel att titta i. Vad ser du i spegeln? Vilken färg har dina ögon? Pedagogerna lyssnar in barnens tankar och vilka kroppsdelar och färger barnen kan. Ögon, näsa, kinder, ögonbryn, ansiktet är runt, öron, blå, brun. Pedagogerna har gjort denna aktiviteten på två avdelningar och diskuterat med varandra utifrån olika frågor från en modul Skolverket har – Språkutvecklande arbetssätt. Aktiviteterna har varit med flera barn eller två barn och en pedagog. Det som känns bäst är att vara i mindre grupper. Då är det lättare att lyssna in varje barn och ställa frågor, diskutera.  Avdelningarna kommer att göra aktiviteten igen för att se barnens utveckling.

// NT ÅSA

VECKA 2 UTBILDNINGSDAG FÖR PEDAGOGERNA

Planering inför våren, diskussioner i modul Språkutvecklande arbetssätt  – Skolverket , brandutbildning och gemenskap. Detta var vår dag på Juvelens förskola =)

Avdelningarna börjar med att planera våren på varje avdelning.  Därefter sitter två avdelningar och tre avdelningar tillsammans och diskuterar aktiviteter utifrån Skolverkets modul – Språkutvecklande arbetssätt. Efter Lunch blir det brandutbildning med teori och att testa att släcka en brand.

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngruppen/del_03/

 

// NT ÅSA

VECKA 1 2023

Hej alla som är inne och tittar i min blogg.

Nu är det nya året 2023 här med nya möjligheter.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn”                        (Lpfö 2018:7)

Hoppas att ni får tips , idéer och motivation här på min NT blogg till er barngrupp. Ni får gärna skriva kommentarer, frågor eller om ni vill delge något av era erfarenheter som jag kan lägga som ett inlägg. Det kollegiala lärandet är guld värt. Följ gärna rydsitpedagoger på  Instagram som  jag och  min IT-pedagog kollega har.

// NT ÅSA

 

 

LETA EFTER IGELKOTT

”Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen” /Lpfö 2018:13)

Avdelning Solen är i skogen och letar efter igelkott som ska bo på Solen. Barnen 1-3 år står helt stilla och tittar rakt fram när de letar efter igelkotten så pedagogen får hjälpa barnen att bli aktiva i sitt letande. Ni kan flytta på huvudet och titta runt. Ett barn stod precis vid igelkott utan att se den =)

// NT ÅSA

VECKA 51 SKAPA EN SNÖGUBBE

Enligt Läroplanen lär barnen sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 2018:11).

Här gör pedagogen en snögubbe på svart papper med vita bomullspads, ögon att klistra på, klipper ut en hatt och en morotsnäsa. Barnen 1-3 år har en bild på en snögubbe – stilleben att titta på. Vad har barnen för erfarenhet av snö? Av att rulla en snögubbe ute? Tittat på bilder? Hört saga om snögubbar.

// NT ÅSA

VECKA 50 EXPERIMENT – MJÖLKMÅLERI

Olivia 8 år skapade ”Olivias gemenskapsbössa” för att samla in pengar till Musikhjälpen – Barn som flyr krig.  Olivia vann en adventskalender från  Forskningsfabriken med 24 olika experiment. Vid två tillfällen var hon på förskolan och experimenterade för barn 1-3 år och 5-åringar. Hon visade även experiment i sin klass tillsammans med lärarna. Här visar hon ett experiment med mjölk- mjölmåleri,  karamellfärg, diskmedel och en sked. Hon använder ett ritpapper och gör ett konstverk av karamellfärgerna som flyter i mjölken. När diskmedlet droppas i mjölken blir det extra dramatiskt och karamellfärgen sprider sig . Det finns elektriska krafter i dessa ämnen som får kemiska reaktioner att hända.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla enkla kemiska reaktioner (Lpfö 2018:14).

// NT ÅSA