Tingsryd man på cykel
Vägen till kunskap är oändlig.

VECKA 1

God fortsättning, nu är det dags för ett nytt år med nya möjligheter och utmaningar. Min ambition är att få igång bloggen igen och hoppas att ni vill följa  med under årets resa =) Kommentera och berätta gärna vad ni gör i era verksamheter, kollegialt lärande är toppen.

 

// NT ÅSA

VECKA 31 SKAPA MÖNSTERVÄGG MED PLUSSAN – VÄPPLARNA

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner ( Lpfö 2018)

Syfte: Barnen får möjlighet att utveckla sin antalsuppfattning.

Genomförande: Barnen, Plussan (inplastad väppel på pinne) och pedagogerna går till skogen. De har med sig en större tärning och uppdragskort.

Barnen får vid en annan aktivitet göra ett mönster med naturmaterial som barnen plockat i naturen. Barnen fick även gå på mönsterjakt inne. De fick tillgång till lärplatta att fotografera mönster med, ritpapper och pennor. Det var intressant att se barnens val och engagemang. De var intresserade av aktiviteten och fortsatte även spontant att leta mönster.

// NT ÅSA

VECKA 30 MARBOTIC

Vid ett tillfälle lånade pedagogerna Marbotic ifrån AV-media för att barnen skulle få möjlighet att utforska något nytt tillhörande ett digitalt verktyg. I detta fallet till en lärplatta med både siffror och bokstäver något som barnen varit intresserade av under en lång tid.

Ett innovativt pedagogiskt verktyg som tränar läsning, att känna igen former och ljud av bokstäver och bygga upp ordförrådet genom att barnen får utforska. Detsamma gäller siffrorna som barnen kan  räkna och utforska.

// NT ÅSA

VECKA 29 GRÖN VÄPPEL – PLANTERA

Här har barnen och pedagoger pratat om hur ett frö kan växa.

  • Vad behöver man för att plantera? De tittar även på en kort film efteråt för att sedan plantera solrosfrön. Barnen får även lyssna på sagan ”Svea planterar” av Linda Palm.

En stund med nyfikna barn, samtal, diskussioner där den gröna väppeln Tuva deltar. Barnen får ett lärande att jord, vatten och sol/ljus behövs för att få fröet att växa.

// NT ÅSA

VECKA 27 LEKEN ÄR VIKTIG

Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus i varierande miljöer. (Lpfö rev 2018:11).

Barnen har byggt inhägnader till olika djur.

Barnen bygger en tågbana med kodningsexpressen som man sedan kan köra ett lok med en app som är på lärplattan.

Barnen ritar kyrkor och  diskuterar =)

 

Ett barn har skapat en kyckling.

// NT ÅSA

VECKA 25 BLÅ VÄPPEL – SPRÅKET – NETBOARD

En VFU elev har planerat en aktivitet utifrån vad verksamheten har gjort. Vid ett tillfälle har barnen suttit i en cirkel vi  berättat en saga en och en, som en pedagog skrivit ner. Vid nästa tillfälle tog VFU-eleven  fram en Netboard och barnen får berätta en saga. Denna gången ser  barnen texten samtidigt som de berättar eftersom VFU eleven använder Netboarden. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap” (Lpfö rev 2018:14). Det står också att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. Här är det pedagogen som skriver med det digitala verktyget och barnen ser hur det använd och ser det skriftspråket. Pedagogerna i förskolan ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg ( Lpfö rev 2018:15)

// NT ÅSA

VECKA 24 CUE OCH SPHERO

TEKNIK

Barnen har fått prova fritt hur Sphero Sprk & Cue – geometrimatta fungerar. De har varit 2 – 3 åt gången och har haft roligt tillsammans.

Sphero Sprk + Sphero är en radiostyrd robotboll som styrs genom en app i iPaden. Sphero har många olika funktioner och kan användas på flera olika sätt. På webbplatsen Sphero Edu under aktiviteter finns mängder av lektionstips hur du kan göra. (Lånat från AV-media i Växjö).

 

// NT ÅSA