VECKA 29 GRÖN VÄPPEL – PLANTERA

Här har barnen och pedagoger pratat om hur ett frö kan växa.

  • Vad behöver man för att plantera? De tittar även på en kort film efteråt för att sedan plantera solrosfrön. Barnen får även lyssna på sagan ”Svea planterar” av Linda Palm.

En stund med nyfikna barn, samtal, diskussioner där den gröna väppeln Tuva deltar. Barnen får ett lärande att jord, vatten och sol/ljus behövs för att få fröet att växa.

// NT ÅSA

VECKA 27 LEKEN ÄR VIKTIG

Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus i varierande miljöer. (Lpfö rev 2018:11).

Barnen har byggt inhägnader till olika djur.

Barnen bygger en tågbana med kodningsexpressen som man sedan kan köra ett lok med en app som är på lärplattan.

Barnen ritar kyrkor och  diskuterar =)

 

Ett barn har skapat en kyckling.

// NT ÅSA

VECKA 25 BLÅ VÄPPEL – SPRÅKET – NETBOARD

En VFU elev har planerat en aktivitet utifrån vad verksamheten har gjort. Vid ett tillfälle har barnen suttit i en cirkel vi  berättat en saga en och en, som en pedagog skrivit ner. Vid nästa tillfälle tog VFU-eleven  fram en Netboard och barnen får berätta en saga. Denna gången ser  barnen texten samtidigt som de berättar eftersom VFU eleven använder Netboarden. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap” (Lpfö rev 2018:14). Det står också att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. Här är det pedagogen som skriver med det digitala verktyget och barnen ser hur det använd och ser det skriftspråket. Pedagogerna i förskolan ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg ( Lpfö rev 2018:15)

// NT ÅSA

VECKA 24 CUE OCH SPHERO

TEKNIK

Barnen har fått prova fritt hur Sphero Sprk & Cue – geometrimatta fungerar. De har varit 2 – 3 åt gången och har haft roligt tillsammans.

Sphero Sprk + Sphero är en radiostyrd robotboll som styrs genom en app i iPaden. Sphero har många olika funktioner och kan användas på flera olika sätt. På webbplatsen Sphero Edu under aktiviteter finns mängder av lektionstips hur du kan göra. (Lånat från AV-media i Växjö).

 

// NT ÅSA

VECKA 23 GUL VÄPPEL – MATEMATIK

En VFU elev har planerat aktiviteter =)

Barnen fick ta ett uppdragskort som en pedagog läste. Det kunde vara t.ex. hämta tre pinnar och gör en triangel, leta upp kottar och gör en cirkel, hämta fem stenar.

Här har barnen skapat teckningar  till en mönstervägg med naturmaterial som barnen plockat i skogen.

// NT ÅSA

 

VECKA 22 IKT- PLAN

Hur gör ni på era förskolor? På min förskola ger IT-pedagogerna olika uppdrag till avdelningar  för att hålla IKT- planen levande. Uppdragen är både för pedagoger och barn. pedagogerna behöver ha kunskap och intresse för att fånga barnens nyfikenhet för lärande appar, digitala verktyg, programmering etc.

// NT ÅSA

VECKA 20 BAMSELOPPET PÅ FÖRSKOLANS DAG

Läroplanen säger att barnen ska utmanas och stimuleras i sin motoriska utveckling (Lpfö rev. 2018:15).

Idag firar vi Förskolans dag =) med rörelse. Barnen och pedagogerna springer tillsammans och får både diplom och medalj.

Tack till Almundsryds föräldraförening för den goda fikan efter Bamseloppet på Juvelens förskola.

// NT ÅSA