Teknik i förskolan

IMG_0014Att konstruera något tillsammans kan bli hur roligt och lärorikt som helst – och här är lärarens kompetens avgörande. Kreativitet och teknik hör ihop. Teknik finns överallt och kan lätt utforskas, bara man får syn på den (Veronica Bjurulf 2013).

SYFTE

 • Vad kan teknik i förskolan vara?
 • Hur kan man arbeta med teknik i förskolan?
 • Vad innebär skrivningarna om teknik i Lpfö98/10 konkret?
 • Redskap för att få syn på och utforska teknik i förskolan
 • Väcka intresse och få inspiration till fortsatt lärande.

5 juni 075

Vad är teknik?

”Teknik är bra saker” (Barn 6 år)

”Är man bra på teknik kan man göra bra saker som hjälper människorna” (Barn 4 år)

” Teknik är bra för det gör saker åt oss, lagar mat väldigt snabbt och håller i dina vitaminer och så…” (Barn 4 år)

”Jag vet inte”, svarar två barn ( 5år)

”Teknik i barnens vardag: såpbubblor, sandslott, strömbrytare, gungor,surfplattor,dockor,vattenkranar o.s.v. Vuxna bör öppna teknikögonen och agera medupptäckare. Här bidrar pedagogen till att barnen får rika möjligheter att urskilja tekniken i vardagen, en självklar plats i förskolans verksamhet” (Veronica Bjurulf, 2013).

Barn är nyfikna och har upptäckarglädje. Tillsammans med engagerade pedagoger kan  vardagliga situationer i förskolan omvandlas till att utforska teknik

 • Förskolebarn kan t.ex. undersöka hur en snurrleksak  på lekplatsen fungerar. Hur kan den snurra och samtidigt stå still?
 • Ett barn som Utforskar lysknappen. Tänder.. … och släcker.
 • Ettåring som står vid tvättstället och häller vatten i små burkar.
 • 5 juli 036
 • Barn som ligger utsträckta i rad på golvet med örat mot golvet. De lyssnar koncentrerat efter var vattnet som rinner ut i avloppet tar vägen.
 • Barn i hallen undersöker dragkedjan på sin tröja. Barn undersöker en socka. Vad är skillnaden mellan strumpan och sockan?

Tips på diskussionsfrågor:

 1. Delge varandra erfarenheter från era egna verksamheter då barn intresserat sig för teknik.
 2. Hur ser man att barnen visar intresse för teknik?
 3. Hur kan man som pedagog undersöka barnens förståelse?
 4. Hur kan man sedan ta det vidare?

Teknik i Läroplanen

Förskolan skall:

 • motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.
 • Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera.

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 

  Arbetslaget ska:

  • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för [..] teknik

  Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  • Ta på er TEKNIKGLASÖGON =)
 • 26 aug 2015 006NT ÅSA med ”TEKNIKGLASÖGON”

Utforska tekniska lösningar

 • Hur är saker konstruerade för att de ska uppfylla den önskvärda funktionen?
 • Vilket material och varför?
 • Vilken form och varför?
 • Vilka delar och hur samverkar de?

TÄNKVÄRT

”Forskning visar att om man väntar i tre sekunder på att en elev får svara ökar deras lärande enormt. Vänta tre sekunder efter att de har svarat så är det ännu bättre”

”Att svara på en fråga är ett lärtillfälle”

(Katarina Brundin & Eva Björkholm 2014)

KÄLLFÖRTECKNING:

Katarina Brundin & Eva Björkholm (Föreläsning – Stockholm 140130)

Veronica Bjurulf Teknikdidaktik i förskolan (2013)

Harriet Aurell – Teknikpedagog ( aurell.se )

// NT Åsa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *